TreesEvergreensPine — Douglas Fir

Douglas Fir 6 April 2006
Douglas Fir

Trunk of the Balsam Fir 6 April 2006
Bark of the Douglas Fir

Needles and Buds of the Douglas Fir6 April 2006
Needles and Buds of the Douglas Fir

Cone of the Douglas fir6 April 2006
Cone of the Douglas Fir

author & photographer: Joseph A Raymond
location: Hamilton, Ontario, Canada